Vuokrausehdot


Ehdot voimassa 22.1.2022 jälkeen tehdyissä varauksissa. Vuokrasopimus todetaan syntyneen, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet suullisesti tai kirjallisesti ehdot, vuokra-ajan, vuokrahinnan ja varaus on merkitty mökin verkkosivujen kalenteriin. Hinnat sisältävät alv. 10%.

Stenmanin Lomamökit Tmi ( jäljempänä yritys) kanssa tekemäsi vuokrasopimuksen mukaan; sinä olet vuokralainen ja mökin/asunnon omistaja on vuokranantaja. Näitä vuokrausehtoja sovelletaan mökin ja vuokralaisen välillä tehtyyn vuokrasopimukseen.


Yrityksen vuokraus tapahtuu aina seuraavilla jäljempänä määritetyillä ehdoilla, jotka yhdessä verkkosivujen kanssa muodostavat vuokranantajan ja vuokralaisen välisen sopimusperustan. Vuokrasopimukseen tehdyt lisäykset pätevät vain, jos ne on tehty kirjallisessa muodossa.

Vuokralaisen on oltava täysi-ikäinen mökkiä/asuntoa varattaessa.


1. Vuokra-aika
Vuokratodistukseen merkityt saapumis- ja lähtöajat ovat aina voimassa. Vuokrausasiakirjojen sisältämistä tiedoista käy ilmi, milloin loma-asunto on muuttovalmis. Loma-asunto tulee aina luovuttaa sovittuun lähtöaikaan mennessä. Jos lähtöaikaa ei noudateta, voidaan periä lisämaksu ylimenevältä ajalta 20€/alkavalta tunnilta. Avain luovutetaan vain, mikäli koko vuokra on maksettu ja vuokralainen esittää kuvallisen henkilökortin.


2. Mökki/asunto
2.1 Mökin/asunnon käyttö
Jos muuta ei ole sovittu vuokranantajan kanssa, niin mökkiä/asuntoa ei saa käyttää kuin lomailutarkoitukseen. Juhlien järjestäminen mökillä vaatii aina vuokranantajan luvan.

Jos vuokranantaja saa tietoonsa/kuulee, että mökillä on epäasiallista käyttäytymistä/häiriöitä, niin vuokranantajalla on oikeus poistaa vuokralainen/vuokralaiset mökiltä heti.


2.2 Henkilöiden lukumäärä
Mökki/asunto ja siihen liittyvä tontti on tarkoitettu aina enintään sen henkilömäärän käyttöön, joka on mainittu internetissä. Tähän enimmäishenkilömäärään sisältyvät myös lapset iästä riippumatta.

Jos mökkiä/asuntoa tai tonttia käyttävien henkilöiden määrä ylittää sallitun enimmäismäärän, vuokranantajalla on oikeus poistaa ylimääräiset henkilöt paikalta ilman ennakkovaroitusta.

Ellei vuokralainen noudata tällaista poistumiskäskyä 3 tunnin kuluessa poistumiskäskyn antamisesta, vuokranantajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus päättymään välittömästi ja ilman muuta ennakkovaroitusta poistaa kaikki kohteen käyttäjät paikalta ja olla palauttamatta maksettua vuokraa.

Varausvahvistuksessa on aina mainittu sovittu henkilömäärä ja oletus on, että siitä pidetään kiinni. Päiväiset vierailijat ovat mökillä sallittuja, mutta toivomus on, että heistä infottaisiin etukäteen vuokranantajaa.


2.3 Teltat ja asuntovaunut
Telttojen pystyttäminen ja asuntovaunujen tai vastaavien sijoittaminen mökin tontille tai tontin läheisyyteen on ilman erillistä lupaa kiellettyä. Vuokranantajalla on oikeus vaatia sellaiset poistettaviksi välittömästi. Ellei vuokralainen noudata tällaista määräystä viipymättä, vuokranantajalla on oikeus irtisanoa vuokrasopimus päättymään välittömästi ja ilman muuta ennakkovaroitusta poistaa kaikki kohteen käyttäjät paikalta ja olla palauttamatta maksettua vuokraa.

2.4 Kotieläimet ja allergia
Mökissä/asunnossa ovat sisäsiistit lemmikit sallittuja. Lemmikeistä tulee aina ilmoittaa varauksen yhteydessä ja ne saattavat maksaa lisää. Mökki/asunto siivotaan aina vuokralaisten jäljiltä, mutta vuokranantaja ei ole miltään osin vastuussa vuokralaiselle mökissä mahdollisesti aiheutuvista allergisista reaktioista.

2.5 Melu
Vuokralaisen tulee huomioida mahdolliset lähistöllä olevat naapurit ja asuintalot. Erityisesti kovaääniseen meluun tulee kiinnittää huomiota ulkona ja yöaikaan. Katso tarvittaessa tarkemmin: Naapuruussuhdelaki § 17.

Vuokralaiset voivat myös mökkialueella tai asunnossa joutua yllättäen alttiiksi metsäkoneiden, liikenteestä tai vastaavasta aiheutuvalle melulle. Vuokranantajan ei voida katsoa olevan vastuussa meluhaitoista.

2.6 Vene
Jos vuokranantaja luovuttaa veloituksetta käyttöön veneen, vuokralainen on lainaajana vastuussa veneen käytöstä sekä myös siitä, että veneessä on käytön aikana lakisääteiset varusteet. Kaikki veneessä olevat henkilöt ovat velvollisia käyttämään sopivan kokoisia pelastusliivejä. Vuokralainen vastaa itse siitä, että kaikki käyttävät pelastusliivejä, eikä vuokranantaja ole velvollinen antamaan vuokralaisen käyttöön pelastusliivejä. Vuokralainen ei voi siten olla varma siitä, että loma-asunnossa on saatavilla pelastusliivejä kaikkia käyttäjiä varten. Alle 16-vuotiaat lapset voivat käyttää venettä ainoastaan aikuisten seurassa. Vuokralainen on turvallisuussyistä velvollinen noudattamaan kaikkia vuokranantajan antamia veneen käyttöön liittyviä ohjeita. Vuokralainen on velvollinen veneen jokaisen käyttökerran jälkeen jättämään veneen asianmukaiseen kuntoon hyvin kiinnitettynä ja lukittuna sekä palauttamaan avaimet niille osoitettuun paikkaan. Vuokranantajaa ei voi asettaa vastuuseen veneen käytön yhteydessä tapahtuvista onnettomuuksista ja vahingoista.

2.7 Palju
Vuokralainen on itse vastuussa paljun käytöstä. Lapset eivät saa oleskella allasalueella ilman aikuisten valvontaa. Lemmikkien pesu tai uittaminen paljussa on ehdottomasti kielletty. Paljua käytettäessä tulee noudattaa ohjeita ja paljun väärinkäytöksistä seuraa korvausvelvollisuus. Paljua lämmittäessä tulee noudattaa äärimmäistä huolellisuutta ja muistaa, että kamiina ja piippu saattavat olla kuumia. 

2.8 Tupakointi
Tupakointi on ehdottomasti kielletty sekä mökissä että muissakin sisätiloissa. Mikäli sisätiloissa on tupakoitu seuraa siitä 250€ lisälasku.

3. Hinnat ja maksut

Kaikki hinnat on ilmoitettu euroissa ellei muuta ole mainittu. Varaus on sitova välittömästi riippumatta siitä, millä tavalla varaus tehdään. Varaus vahvistetaan aina sähköpostilla ja varaus on sitova vasta, kun varausmaksu/koko varaussumma on maksettu. Varausvahvistukseen tulee vastata vuorokauden sisällä, paitsi jos varaukseen on aikaa alle viikko, niin silloin varausvahvistukseen tulee vastata saman vuorokauden sisällä. Loppusumma maksetaan pankkisiirtona, Mobilepayllä tai käteisellä mökin esittelyn yhteydessä, jos käteisellä maksaminen on etukäteen sovittu.

3.1
Ellei maksuehtoja noudateta, sitä pidetään sopimusrikkomuksena ja vuokranantajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta irtisanoa tehty vuokrasopimus, mutta se voi mahdollisuuksien rajoissa ennen sopimuksen irtisanomista ilmoittaa asiasta etukäteen vuokralaiselle. Vuokrasopimuksen irtisanominen ei vapauta vuokralaista vuokranmaksuvelvollisuudesta, ja sopimussuhdetta säännellään kohdassa 6 määritettyjen peruutusta koskevien sääntöjen mukaisesti.

3.2
Yrityksellä on mahdollisuus periä pantti mm. siivous- ja rikkoutumiskulujen varalta. Pantti palautetaan, kun yritys on todennut, että mökki on samassa kunnossa kuin ennen vuokrausta. Yrityksellä on oikeus päättää, koska pantti peritään. Erityisesti panttia saatetaan käyttää ryhmien kohdalla.

3.3
Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin.


4. Peruutus/muutokset

Peruutus ja muutokset voidaan tehdä ainoastaan kirjallisesti sähköpostilla varaukset@stenmaninlomamokit.com ja se on voimassa vasta siitä päivästä lähtien, jona se on saapunut vuokranantajalle.

4.1

Vuokran maksamatta jättäminen ei ole peruutus!

4.2

Varauksen peruuttamisesta pidätetään 20% vuokrahinnasta. Mikäli varauksen peruutus tehdään myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokra.

Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra takaisin, lukuun ottamatta 20%:n peruutuskulua, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava tällöin viipymättä ja tapahtuma on osoitettava luontevalla tavalla (lääkärintodistus yms.). Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana tai myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata.

4.3

Mikäli asiakas haluaa muuttaa lomansa ajankohtaa, hän peruu ensin aikaisemman varauksensa (ehtojen mukaisesti) ja varaa sitten uuden.

4.4
Jos vuokralainen voi itsensä sijasta hankkia toisen vuokralaisen samaksi ajanjaksoksi ja samalla hinnalla, vuokranantaja hyväksyy nimenmuutoksen veloituksetta. Asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti.

5. Sähkö-, vesi- ja jätemaksut sekä polttopuut
Sisältyvät normaalikäytöllä vuokrahintaan.

6. Loppusiivous
Vuokralainen on velvollinen luovuttamaan asunnon puhdistettuna ja perusteellisesti siivottuna. Vuokralaisen on muun muassa kiinnitettävä erityistä huomiota jääkaapin, lieden ja saniteettilaitteiden ja -tilojen puhdistukseen. Jätä loma-asunto aina samanlaiseen kuntoon, jollaisessa itse haluat sen olevan paikan päälle saapuessasi. Loppusiivouksen voi tilata maksua vastaan vuokranantajalta. Loppusiivouksen puutteellisuudesta tai tekemättä jättämisestä aiheutuvista kustannuksista lähetetään vuokralaiselle lasku, mikä on vähintään kaksi kertaa normaalin siivousmaksun verran.

Jos loppusiivous kuuluu vuokrahintaan tai jos loppusiivous on tilattu etukäteen, oletuksena on, että mökki/asunto on jätetty normaalin käytön mukaiseen kuntoon. Tähän ei sisälly esimerkiksi juotujen pullojen/tölkkien kerääminen mökistä tai sen ympäristöstä tai erilaisten eritteiden korjaaminen. Näistä jokainen huolehtii itse tai niiden siivoamisesta lähetetään lasku. Samoin lemmikkien mahdollisten jätösten kerääminen tontilta ja mökin ympäristöstä on automaattisesti loppusiivouksesta ulkona. Myös niistä jokainen lemmikinomistaja huolehtii itse.

7. Vahingot
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokraamistaan tiloista asianmukaisella tavalla ja luovuttamaan ne samanlaisessa kunnossa kuin ne olivat hänen muuttaessaan asuntoon normaalista kulumisesta johtuvaa asunnon tason heikkenemistä lukuun ottamatta. Vuokralainen on mökin omistajan suhteen vastuussa vuokra-aikana syntyvistä mökkiin/asuntoon ja/tai sen irtaimistoon kohdistuvista vahingoista, joita aiheuttavat vuokralainen itse tai muut henkilöt, joille vuokralainen on antanut pääsyn vuokraamaansa mökkiin/asuntoon. Vuokralainen on vastuussa vähäisistä vahingoista tai irtaimiston katoamisesta. Vuokra-aikana syntyneitä vahinkoja koskeva reklamaatio tehdään, mikäli puutteesta on ilmoitettu tai se voidaan todeta normaalissa tarkistuksessa, ennen kuin vuokra-ajan päättymisestä on kulunut kolme viikkoa edellyttäen, ettei vuokralainen ole toiminut petollisesti.

8. Puutteet, reklamaatio ja korjaukset
Vuokrakohde luovutetaan vuokralaiselle moitteettomassa kunnossa. Jos vuokralainen havaitsee loma-asuntoa vastaanottaessaan, että asunnon siivous on puutteellista tai että asunnossa ilmenee vahinkoja tai puutteita, vuokralainen on velvollinen tekemään viipymättä reklamaation, sillä muussa tapauksessa vuokralainen menettää oikeutensa vedota puutteisiin. Siivousta koskevat reklamaatiot on esitettävä välittömästi. Vahinkoja tai puutteita koskevat reklamaatiot on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 72 tunnin kuluessa vuokra-ajan alkamisesta tai puutteen tai vahingon toteamisesta. Reklamaatiot tulee osoittaa vuokranantajalle sähköpostitse varaukset@stenmaninlomamokit.com. Vuokralainen on velvollinen omalta osaltaan rajoittamaan vahinkoja, puutteita ja virheitä ja myötävaikuttamaan siihen, että vuokranantajalle aiheutuu mahdollisimman vähän tappiota.

Vuokranantajalla on oikeus korjata mahdollisia vikoja ja puutteita. Vuokralaisella on reklamaatiotapauksessa velvollisuus sallia se, että vuokranantaja voi kohtuullisen määräajan puitteissa korjata mahdollisen puutteen tai vahingon. Jos vuokralainen lähtee pois loma-asunnosta ennen vuokra-ajan umpeutumista sopimatta asiasta etukäteen vuokranantajan kanssa, se tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla ja omaan lukuun. Tällöin piilee vaara, ettei vuokralainen pysty irtisanomaan vuokrasopimusta olennaisten puutteiden takia tai vaatimaan korvausta tai suhteellista hinnanalennusta sillä perusteella, että puute heikentää vuokrakohteen arvoa vuokralaisen näkökulmasta. Tämä johtuu siitä, että vuokralainen itse on estänyt mahdollisen vahingon korjaamisen.

Ellei esitettyä reklamaatiota ole vuokralaisen mielestä ratkaistu tyydyttävällä tavalla vuokra-aikana, se tulee asian jatkokäsittelyä silmällä pitäen esittää kirjallisesti vuokranantajalle viimeistään 14 päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Kirjalliset reklamaatiot lähetetään osoitteeseen varaukset@stenmaninlomamokit.com Mahdollinen korvausvastuu käsittää ainoastaan välittömän taloudellisen vahingon. Vuokranantajaa ei voida asettaa vastuuseen välillisestä vahingosta tai muusta kuin taloudellisesta (aineettomasta) vahingosta.


9. Lainsäädäntö
Näihin ehtoihin ja niistä ilmeneviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, minkä molemmat osapuolet hyväksyvät tällä sopimuksella. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan mökin sijaintipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.


10. Poikkeukselliset tapahtumat
10.1
Mikäli vuokrausta ei voida toteuttaa tai jos sen toteuttaminen hankaloituu olennaisesti johtuen sellaisista seikoista tai sellaisesta ylivoimaisesta esteestä kuin esimerkiksi sota, luonnonkatastrofi tai saastumisesta aiheutuvat katastrofit, kuivuus, muut poikkeukselliset sääolosuhteet, epidemia, rajojen sulkeminen, liikenneolosuhteet, valuuttakaupan keskeyttäminen, lakko, työsulku ja vastaava ylivoimainen este, jota ei ole voitu ennakoida vuokrasopimusta tehtäessä, vuokranantajalla on oikeus peruuttaa vuokrasopimus eikä vuokranantajan voida katsoa olevan vastuussa mainituista tapauksista. Vuokranantajalla on ylivoimaisen esteen sattuessa oikeus saada pitää kaikki vuokralaisen maksamat varauskustannukset.

10.2
Vuokranantajan ei voida katsoa olevan vastuussa hyönteisten mahdollisesti mökissä tai tontilla aiheuttamasta tuhosta tai vuokranantajan kiinteistöön kohdistuvasta varkaudesta, vahingonteosta tai vastaavasta.


11. Muita tietoja
11.1
Jos vuokralainen tekee vuokranantajan kanssa erityisen kirjallisen sopimuksen, joka yhdessä tai useammassa suhteessa poikkeaa normaaleista vuokraehdoista, vuokranantajan muut vuokraehdot pysyvät siitä huolimatta voimassa.

11.2
Yritys vuokraa varausjärjestyksessä. Mökit ovat tarjolla vuokralle useammassa paikassa, joten mahdollisen päällekkäisvuokrauksen tapahtuessa, varausjärjestys ratkaisee mökin vuokraajan. Mahdollisia päällekkäisvuokrauksia yritetään välttää pitämällä varauskalenterit ajantasalla, mutta sellaisen tapahtuman sattuessa kyseessä on inhimillinen virhe, josta ei voi valittaa. Mahdollinen jo maksettu varausmaksu palautetaan tällaisessa tapauksessa kokonaisuudessaan.

11.3 

Yrityksellä on oikeus tarkastaa jokaisen vuokraajan luottotiedot ennen varauksen alkamista. Vuokraaja voi halutessaan kieltää luottotietojen tarkastuksen ilmoittamalla siitä yritykselle varauksen yhteydessä. Yritys voi halutessaan kieltäytyä vuokraamasta mökkiä vuokraajalle.

11.4
Vuokranantaja ei vastaa kuva- tai/ja painovirheistä. Oletuksena kuitenkin luonnollisesti on, että internetissä olevat kuvat ja tekstit vastaavat mahdollisimman hyvin totuutta.

11.5
Vuokranantaja on esittänyt kaikki internetissä annetut tiedot mahdollisimman totuudenmukaisesti. Koska kyse on yksityisomistuksessa olevasta mökistä, annettuihin tietoihin saattaa tulla muutoksia. Vuokranantaja ei ole vastuussa tästä.